Chính sách vận chuyển/giao nhận

Phí giao hàng

Thời gian giao hàng

Nội thành Hà Nội: 20.000đ

Nội thành Hà Nội: 1-2 ngày

Nội thành Tp.Hồ Chí Minh: 20.000đ

Nội thành Tp.Hồ Chí Minh: 2-3 ngày

Các khu vực khác: 30.000đ

Các khu vực khác: 4-7 ngày

Đặc biệt:

Phí giao hàng được tính cho một lần giao hàng tại một địa chỉ, không phụ thuộc vào số lượng sản phẩm đặt mua