Áo quây nữ thời trang ngọt ngào KBT141 ( Trắng ) 47%
 

Áo quây nữ thời trang ngọt ngào KBT141 ( Trắng ) - 13113799 Yêu thích

0 Lượt đã xem
0 Lượt mua thành công

Mã sản phẩm : KBT141-TR

Tên vải : Vải tổng hợp

Phong cách : Hàn Quốc

Tên sợi thành phần: 30-50% Sợi polyester, 10-30% Bông

Màu sắc sẵn có: Cam hồng, Trắng, Xanh lam

Ứng dụng : Đi chơi, Dạo phố, Đi làm,...

Size sẵn có : M L XL 2XL 3XL

Bạn vui lòng chọn thuộc tínhX

Kích cỡXL

Số lượng

Trạng thái : Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến


Thông tin chi tiết Đánh giá Bình luận

https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(1_(1)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(1_(10)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(1_(2)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(1_(7)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(1_(8)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(1_(9)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(2_(1)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(2_(2)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(2_(3)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(2_(4)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(2_(5)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(2_(6)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(2_(7)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(2_(8)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(2_(9)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(3_(1)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(3_(10)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(3_(2)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(3_(3)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(3_(4)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(3_(5)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(3_(6)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(3_(7)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(3_(8)).jpg
https://cdn.nhanh.vn/cdn/store/3379/psCT/20190417/13113797/A__o_quay_nu___tho__i_trang_ngo__t_nga__o_KBT141___Xanh_lam___(3_(9)).jpg

Đánh giá sản phẩm

1. Đánh giá sản phẩm

2. Nội dung đánh giá0 ký tự

Bình luận sản phẩm