Quy định và hình thức thanh toán

  Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng

  Phạm vi áp dụng

    * Áp dụng cho các đơn hàng có tổng giá trị nhỏ hơn 10 triệu đồng

    * Quý khách hàng không có yêu cầu chuyển khoản qua ngân hàng

    Cách thức thanh toán

    Khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng tại thời điểm quý khách nhận       hàng

    Thanh toán chuyển khoản

    Phạm vi áp dụng

    * Áp dụng cho tất cả đơn hàng có tổng giá trị lớn hơn hoặc bằng 10 triệu đồng

    * Áp dụng cho các đơn hàng mà khách hàng yêu cầu chuyển khoản

    Cách thức thanh toán:

    Nhân viên chăm sóc khách hàng của Samdo.vn sẽ hướng dẫn quý khách           trong từng trường hợp cụ thể

 

 

  Share on Google+