Chính sách vận chuyển/giao nhận

  Phí giao hàng

  Thời gian giao hàng

  Nội thành Hà Nội: 20.000đ

  Nội thành Hà Nội: 1-2 ngày

  Nội thành Tp.Hồ Chí Minh: 20.000đ

  Nội thành Tp.Hồ Chí Minh: 2-3 ngày

  Các khu vực khác: 30.000đ

  Các khu vực khác: 4-7 ngày

 

Đặc biệt: 

 

Phí giao hàng được tính cho một lần giao hàng tại một địa chỉ, không phụ thuộc vào số lượng sản phẩm đặt mua

 

 

  Share on Google+